Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Ignazio Corraos frånvaro från sammanträdena den 26 oktober 2015 och den 1 mars 2017 hade anmälts i förväg.

Ignazio Corrao meddelade att han hade varit närvarande vid sammanträdena den 25 februari 2015, den 14 december 2015, den 24 februari 2016, den 25 maj 2016 och den 16 januari 2017, men att hans namn inte funnits med på närvarolistan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy