Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg

10. Situatie in Afghanistan (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Afghanistan (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė en Boris Zala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 14.12.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid