Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg

10. Situația din Afganistan (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Afganistan (2017/2932(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Patricia Lalonde, James Carver, Lars Adaktusson, Doru-Claudian Frunzulică, Laima Liucija Andrikienė și Boris Zala.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, Malin Björk și Georgios Epitideios.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 14.12.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate