Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0668/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0500

Protokol
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg

11. Situationen for Rohingyafolket (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for Rohingyafolket (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Werner Langen for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria og Csaba Sógor.

Indlæg af Federica Mogherini.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa og Daniel Caspary, for PPE-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes og Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga og Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen, om Myanmar/Burma: Rohingyafolkets situation (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 14.12.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik