Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0668/2017

Arutelud :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hääletused :

PV 14/12/2017 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0500

Protokoll
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg

11. Rohingjade olukord (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: rohingjade olukord (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Amjad Bashir fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Federica Mogherini.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel Myanmari/Birma ja rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika