Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0668/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0500

Pöytäkirja
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg

11. Rohingya-väestön tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Rohingya-väestön tilanne (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ja Csaba Sógor.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017)

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017)

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017)

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017)

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017)

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta Myanmarista/Burmasta: rohingyojen tilanne (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö