Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2973(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0668/2017

Viták :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Szavazatok :

PV 14/12/2017 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0500

Jegyzőkönyv
2017. december 12., Kedd - Strasbourg

11. A rohindzsák helyzete (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A rohindzsák helyzete (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Amjad Bashir, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria és Csaba Sógor.

Felszólal: Federica Mogherini.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa és Daniel Caspary, a PPE képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mianmarról/Burmáról, a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat