Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0668/2017

Debatai :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0500

Protokolas
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

11. Rohinjų padėtis (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rohinjų padėtis (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Werner Langen PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Amjad Bashir ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Federica Mogherini.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa ir Daniel Caspary PPE frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu Mianmaras / Birma: rohinjų padėtis (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 14 protokolo 8.6 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika