Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0668/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0500

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. decembris - Strasbūra

11. Rohindžu stāvoklis (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Rohindžu stāvoklis (2017/2973(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Werner Langen PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Amjad Bashir ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria un Csaba Sógor.

Uzstājās Federica Mogherini.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā – par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par rohindžu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa un Daniel Caspary PPE grupas vārdā – par rohindžu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā – par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdāpar Mjanmu/Birmu: rohingu stāvoklis (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2017. protokola 8.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika