Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0668/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0500

Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg

11. Situația populației Rohingya (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația populației Rohingya (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Werner Langen, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Amjad Bashir, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria și Csaba Sógor.

A intervenit Federica Mogherini.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa și Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Myanmar/Birmania: situația populației rohingya (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 14.12.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate