Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2121(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0350/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Afstemninger :

PV 13/12/2017 - 13.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0493

Protokol
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg

12. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Permanent struktureret samarbejde (PESCO) – åbning af et nyt kapitel i EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
CRE

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik [2017/2123(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2017/2121(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0350/2017)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Permanent struktureret samarbejde (PESCO) – åbning af et nyt kapitel i EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (2017/3004(RSP))

David McAllister og Michael Gahler forelagde betænkningerne.

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Florian Philippot for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Arnaud Danjean, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet og Marcus Pretzell.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz og Željana Zovko.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi og Ivica Tolić.

Talere: Federica Mogherini, Michael Gahler og David McAllister.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.4 og punkt 13.5 i protokollen af 13.12.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik