Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2121(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0350/2017

Arutelud :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Hääletused :

PV 13/12/2017 - 13.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0493

Protokoll
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg

12. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne - Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne - Alaline struktureeritud koostöö – Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika uus peatükk (arutelu)
CRE

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2123(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2121(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0350/2017)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Alaline struktureeritud koostöö – Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika uus peatükk (2017/3004(RSP))

David McAllister ja Michael Gahler tutvustasid raporteid.

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Florian Philippot fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Arnaud Danjean, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet ja Marcus Pretzell.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz ja Željana Zovko.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi ja Ivica Tolić.

Sõna võtsid Federica Mogherini, Michael Gahler ja David McAllister.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 13.4 ja 13.12.2017 protokollipunkt 13.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika