Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2121(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0350/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Äänestykset :

PV 13/12/2017 - 13.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0493

Pöytäkirja
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg

12. Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO) – Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uusi luku (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta [2017/2123(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta [2017/2121(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0350/2017)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO) – Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uusi luku (2017/3004(RSP))

David McAllister ja Michael Gahler esittelivät mietinnöt.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Florian Philippot EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Arnaud Danjean, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet ja Marcus Pretzell.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz ja Željana Zovko.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi ja Ivica Tolić.

Puheenvuorot: Federica Mogherini, Michael Gahler ja David McAllister.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 13.4 ja istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 13.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö