Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2121(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0350/2017

Debatten :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Stemmingen :

PV 13/12/2017 - 13.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0493

Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg

12. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - het openen van een nieuw hoofdstuk in het Europees veiligheids- en defensiebeleid (debat)
CRE

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [2017/2123(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2017/2121(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0350/2017)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - het openen van een nieuw hoofdstuk in het Europees veiligheids- en defensiebeleid (2017/3004(RSP))

David McAllister en Michael Gahler leiden de verslagen in

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Florian Philippot, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Arnaud Danjean, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet en Marcus Pretzell.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi en Ivica Tolić.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini, Michael Gahler en David McAllister.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.4 en punt 13.5 van de notulen van 13.12.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid