Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2121(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0350/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Voturi :

PV 13/12/2017 - 13.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0493

Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg

12. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - Cooperarea structurată permanentă (PESCO) - deschiderea unui nou capitol al politicii europene de securitate și apărare (dezbatere)
CRE

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune [2017/2123(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [2017/2121(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0350/2017)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cooperarea structurată permanentă (PESCO) - deschiderea unui nou capitol al politicii europene de securitate și apărare (2017/3004(RSP))

David McAllister și Michael Gahler și-au prezentat rapoartele.

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Florian Philippot, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Arnaud Danjean, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet și Marcus Pretzell.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz și Željana Zovko.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi și Ivica Tolić.

Au intervenit: Federica Mogherini, Michael Gahler și David McAllister.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.4 și punctul 13.5 al PV din 13.12.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate