Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2121(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0350/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 12
CRE 12/12/2017 - 12

Hlasovanie :

PV 13/12/2017 - 13.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0493

Zápisnica
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg

12. Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) – otvorenie novej kapitoly v európskej bezpečnostnej a obrannej politike (rozprava)
CRE

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2017/2123(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky [2017/2121(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0350/2017)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) – otvorenie novej kapitoly v európskej bezpečnostnej a obrannej politike (2017/3004(RSP))

David McAllister a Michael Gahler uviedli svoje správy

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Florian Philippot v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Arnaud Danjean, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, James Carver, Janice Atkinson, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Hilde Vautmans, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Bill Etheridge, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Janusz Zemke, Bernd Kölmel, Urmas Paet a Marcus Pretzell.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Dubravka Šuica, Marita Ulvskog, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Patrizia Toia, Jaromír Štětina, Jonás Fernández, Tunne Kelam, Ana Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Arne Lietz a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Jean-Paul Denanot, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Andrzej Grzyb, Costas Mavrides, Luke Ming Flanagan, Andor Deli, Tibor Szanyi a Ivica Tolić.

Vystúpili: Federica Mogherini, Michael Gahler a David McAllister.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.4 a bod 13.5 zápisnice zo dňa 13.12.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia