Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot kommissionens delegerade förordning (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) hade tillkännagivits i kammaren måndagen den 11 december 2017 (punkt 10 i protokollet av den 11.12.2017).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet i morgon, den 13 december 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy