Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg

14. Atomaftalen med Iran (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Atomaftalen med Iran (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, og Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam og Francisco José Millán Mon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria og Milan Zver.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik