Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 12. prosinca 2017. - Strasbourg

14. Dogovor s Iranom o nuklearnom pitanju (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Dogovor s Iranom o nuklearnom pitanju (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam i Francisco José Millán Mon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria i Milan Zver.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Marijana Petir.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti