Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. decembris - Strasbūra

14. Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Vienošanās par Irānas kodolprogrammu (2017/2972(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam un Francisco José Millán Mon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria un Milan Zver.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika