Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk

15. Oznámení prezidenta USA Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Oznámení prezidenta USA Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Steven Woolfe k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Elena Valenciano za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Margrete Aukenza skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Marijana Petir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda, a Eugen Freund.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Arne Gericke, Martina Anderson a Maria Arena.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun a Wajid Khan.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí