Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg

15. USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Steven Woolfe, om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Aukenfor Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda, og Eugen Freund.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Arne Gericke, Martina Anderson og Maria Arena.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun og Wajid Khan.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik