Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg

15. Yhdysvaltojen presidentin Trumpin ilmoitus Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhdysvaltojen presidentin Trumpin ilmoitus Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe keskustelun kulusta (puhemies antoi asiaa koskevia täsmennyksiä), Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete AukenVerts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda, ja Eugen Freund.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Arne Gericke, Martina Anderson ja Maria Arena.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun ja Wajid Khan.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö