Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. december 12., Kedd - Strasbourg

15. Trump amerikai elnök bejelentése Jeruzsálem Izrael fővárosaként történő elismeréséről (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Trump amerikai elnök bejelentése Jeruzsálem Izrael fővárosaként történő elismeréséről (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe a vita lefolyásáról (az elnök pontosítást tesz), Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Aukena Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Marijana Petir, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cristian Dan Preda, és Eugen Freund.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Arne Gericke, Martina Anderson és Maria Arena.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun és Wajid Khan.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat