Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

15. JAV Prezidento D. Trumpo pareiškimas, kuriuos Jeruzalė pripažįstama Izraelio sostine (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: JAV Prezidento D. Trumpo pareiškimas, kuriuos Jeruzalė pripažįstama Izraelio sostine (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Steven Woolfe dėl diskusijų eigos (Pirmininkas pateikė paaiškinimus), Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete AukenVerts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Marijana Petir (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl), Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog ( ji nesutiko, kad Lars Adaktusson pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Branislav Škripek, Ivo Vajgl (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Patrick Le Hyaric (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristian Dan Preda) ir Eugen Freund.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Arne Gericke, Martina Anderson ir Maria Arena.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun ir Wajid Khan.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika