Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg

15. Anunțul președintelui SUA, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Anunțul președintelui SUA, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Steven Woolfe, cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a furnizat detalii), Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Marijana Petir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cristian Dan Preda, și Eugen Freund.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Arne Gericke, Martina Anderson și Maria Arena.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun și Wajid Khan.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate