Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg

15. Oznámenie prezidenta USA Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Oznámenie prezidenta USA Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Steven Woolfe k priebehu rozpravy (predsedajúci poskytol spresnenia), Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Aukenv mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, a Eugen Freund.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Arne Gericke, Martina Anderson a Maria Arena.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun a Wajid Khan.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia