Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

15. USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad (2017/3012(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Steven Woolfe, som ställde en ordningsfråga (talmannen gav information), Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Margrete Aukenför Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Martina Michels, Pascal Durand, Rosa D'Amato, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog, som avböjde en fråga ("blått kort") från Lars Adaktusson, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Patrick Le Hyaric, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda, och Eugen Freund.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Arne Gericke, Martina Anderson och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arne Lietz, Jussi Halla-aho, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun och Wajid Khan.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy