Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk

16. Situace migrantů v Libyi (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace migrantů v Libyi (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Mario Borghezio za skupinu ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat a Barbara Lochbihler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge a Miriam Dalli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes a Branislav Škripek.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí