Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg

16. Situationen for indvandrere i Libyen (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for indvandrere i Libyen (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat og Barbara Lochbihler.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge og Miriam Dalli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes og Branislav Škripek.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik