Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg

16. Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat ja Barbara Lochbihler.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge ja Miriam Dalli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes ja Branislav Škripek.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö