Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

16. Migrantų padėtis Libijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Migrantų padėtis Libijoje (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat ir Barbara Lochbihler.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge ir Miriam Dalli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes ir Branislav Škripek.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika