Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. decembris - Strasbūra

16. Migrantu stāvoklis Lībijā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Migrantu stāvoklis Lībijā (2017/3005(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat un Barbara Lochbihler.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge un Miriam Dalli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes un Branislav Škripek.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika