Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg

16. Situatie van migranten in Libië (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie van migranten in Libië (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat en Barbara Lochbihler.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge en Miriam Dalli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes en Branislav Škripek.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid