Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - Strasburg

16. Sytuacja migrantów w Libii (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja migrantów w Libii (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat i Barbara Lochbihler.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge i Miriam Dalli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes i Branislav Škripek.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności