Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg

16. Situația migranților în Libia (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația migranților în Libia (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat și Barbara Lochbihler.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge și Miriam Dalli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes și Branislav Škripek.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate