Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

16. Situationen för migranter i Libyen (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för migranter i Libyen (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat och Barbara Lochbihler.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge och Miriam Dalli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes och Branislav Škripek.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy