Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2122(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0365/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0365/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 17
CRE 12/12/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0494

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

17. Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό [2017/2122(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Η Godelieve Quisthoudt-Rowohl παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jordi Solé (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου