Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2122(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0365/2017

Ingivna texter :

A8-0365/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 17
CRE 12/12/2017 - 17

Omröstningar :

PV 13/12/2017 - 13.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0494

Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

17. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området [2017/2122(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jordi Solé (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Cristian Dan Preda, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Francisco Assis, Eduard Kukan, Andrea Bocskor, Adam Szejnfeld, László Tőkés och Anna Záborská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.6 i protokollet av den 13.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy