Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2204(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0382/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0382/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0495

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

18. Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του [2017/2204(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Ο Alyn Smith παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Alyn Smith.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου