Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2920(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0666/2017

Внесени текстове :

B8-0666/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Гласувания :

PV 13/12/2017 - 13.2
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург

19. Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, съгласно член 106, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Компетентни членове на ЕП: Christel Schaldemose и Bart Staes

Christel Schaldemose и Bart Staes (компетентни членове на ЕП) представиха предложението за резолюция.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, Susanne Melior, от името на групата S&D, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet и Lukas MandlLukas Mandl.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 13.12.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност