Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2920(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0666/2017

Indgivne tekster :

B8-0666/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Afstemninger :

PV 13/12/2017 - 13.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg

19. Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning forelagt af ENVI i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk.4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Ansvarlige medlemmer: Christel Schaldemose og Bart Staes

Christel Schaldemose og Bart Staes (ansvarlige medlemmer) forelagde beslutningsforslaget.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, Susanne Melior for S&D-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Angelo Ciocca for ENF-Gruppen, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet og Lukas MandlLukas Mandl.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.2 i protokollen af 13.12.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik