Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2920(RPS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0666/2017

Ingediende teksten :

B8-0666/2017

Debatten :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Stemmingen :

PV 13/12/2017 - 13.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg

19. Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (debat)
Volledige verslagen

Ontwerpresolutie ingediend door de Commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, en lid 4, letter c) van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Verantwoordelijke leden: Christel Schaldemose en Bart Staes

Christel Schaldemose en Bart Staes (verantwoordelijke leden) geven toelichting bij de ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Susanne Melior, namens de S&D-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet en Lukas MandlLukas Mandl.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 13.12.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid