Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2920(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0666/2017

Predkladané texty :

B8-0666/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 13/12/2017 - 13.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg

19. Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (rozprava)
Doslovný zápis

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Zodpovední poslanci: Christel Schaldemose a Bart Staes

Christel Schaldemose a Bart Staes (zodpovední poslanci) uviedli návrh uznesenia.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, Susanne Melior v mene skupiny S&D, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet a Lukas MandlLukas Mandl.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 13.12.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia