Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2920(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0666/2017

Ingivna texter :

B8-0666/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Omröstningar :

PV 13/12/2017 - 13.2
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

19. Invändning mot en genomförandeakt: Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag inlämnat av ENVI-utskottet i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106. 4 c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Ansvariga ledamöter: Christel Schaldemose och Bart Staes

Christel Schaldemose och Bart Staes (ansvariga ledamöter) redogjorde för resolutionsförslaget.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Susanne Melior för S&D-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Esther Herranz García, Alojz Peterle, Michaela Šojdrová, Ivo Belet och Lukas MandlLukas Mandl.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 13.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy