Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (разискване)
 3.Състав на комисиите
 4.Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II (гласуване)
  5.2.Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I (гласуване)
  5.3.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (гласуване)
  5.4.Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I (гласуване)
  5.5.Решение за започване на междуинституционални преговори: Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I (гласуване)
  5.6.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца (гласуване)
  5.7.Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле (гласуване)
  5.8.Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.9.Споразумение за въздушен транспорт ЕС–САЩ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.10.Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.11.Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.12.Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция) (гласуване)
  5.13.Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.14.Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (гласуване)
  5.15.По пътя към цифрова търговска стратегия (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Положението в Афганистан (разискване)
 11.Положението на хората от общността рохингия (разискване)
 12.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана - Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) - отваряне на нова глава в европейската политика за сигурност и отбрана (разискване)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран (разискване)
 15.Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава Йерусалим за столица на Израел (разискване)
 16.Положението на мигрантите в Либия (разискване)
 17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 18.Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (разискване)
 19.Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране
Протокол (203 kb)  Списък на присъствалите (63 kb)  Приложение 1 (7 kb)
 
Протокол (85 kb)  Списък на присъствалите (12 kb)  Резултати от различните гласувания (26 kb)  Поименни гласувания (50 kb)
 
Протокол (298 kb)  Списък на присъствалите (70 kb)  Резултати от различните гласувания (452 kb)  Поименни гласувания (782 kb)
Правна информация - Политика за поверителност