Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (rozprava)
 3.Členství ve výborech
 4.Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***II (hlasování)
  
5.2.Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova ***I (hlasování)
  
5.3.Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování)
  
5.4.Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I (hlasování)
  
5.5.Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (hlasování)
  
5.6.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová (hlasování)
  
5.7.Žádost, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity (hlasování)
  
5.8.Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.9.Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.10.Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.11.Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.12.Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení) (hlasování)
  
5.13.Prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizíí * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.14.Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (hlasování)
  
5.15.Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Situace v Afghánistánu (rozprava)
 11.Situace Rohingyů (rozprava)
 12.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) – zahájení nové kapitoly v evropské bezpečnostní a obranné politice (rozprava)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Dohoda s Íránem o jaderném programu (rozprava)
 15.Oznámení prezidenta USA Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele (rozprava)
 16.Situace migrantů v Libyi (rozprava)
 17.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (rozprava)
 18.Hongkong 20 let po předání (rozprava)
 19.Námitka vůči prováděcímu aktu: Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizíí
Zápis (180 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (51 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (465 kb) Příloha 1 (7 kb) 
 
Zápis (82 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (25 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (49 kb)    
 
Zápis (271 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (448 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (834 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí