Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (forhandling)
 3.Udvalgenes sammensætning
 4.Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder ***II (afstemning)
  5.2.Ændringer til diverse forordninger vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter ***I (afstemning)
  5.3.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (afstemning)
  5.4.Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (afstemning)
  5.5.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer ***I (afstemning)
  5.6.Anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter (afstemning)
  5.7.Anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet (afstemning)
  5.8.Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.9.Lufttransportaftale mellem EU og USA *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.10.Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.11.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.12.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Beslutning) (afstemning)
  5.13.Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.14.2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (afstemning)
  5.15.Udvikling af en digital handelsstrategi (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Situationen i Afghanistan (forhandling)
 11.Situationen for Rohingyafolket (forhandling)
 12.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Permanent struktureret samarbejde (PESCO) – åbning af et nyt kapitel i EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Atomaftalen med Iran (forhandling)
 15.USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad (forhandling)
 16.Situationen for indvandrere i Libyen (forhandling)
 17.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 18.Hongkong, 20 år efter overdragelsen (forhandling)
 19.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans
Protokol (179 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (50 kb) Afstemning ved navneopråb (465 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (81 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (26 kb) Afstemning ved navneopråb (49 kb)    
 
Protokol (272 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemningsresultater (433 kb) Afstemning ved navneopråb (766 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik