Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (συζήτηση)
 3.Σύνθεση των επιτροπών
 4.Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***II (ψηφοφορία)
  5.2.Τροποποιήσεις σε διάφορους κανονισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης ***I (ψηφοφορία)
  5.3.Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I (ψηφοφορία)
  5.4.Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  5.5.Απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις: Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων ***I (ψηφοφορία)
  5.6.Aίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza (ψηφοφορία)
  5.7.Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle (ψηφοφορία)
  5.8.Τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.9.Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.10.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.11.Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.12.Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  5.13.Ανανέωση της εντολής του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.14.Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής (ψηφοφορία)
  5.15.Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Κατάσταση στο Αφγανιστάν (συζήτηση)
 11.Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (συζήτηση)
 12.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) - άνοιγμα νέου κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ασφάλεια και την Αμυνα (συζήτηση)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 14.Πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (συζήτηση)
 15.Η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ σχετικά με την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη (συζήτηση)
 17.Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (συζήτηση)
 18.Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (συζήτηση)
 19.Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Ανανέωση της εντολής του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (56 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (465 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (88 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (29 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (49 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (296 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (467 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (696 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου