Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Raport rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise kohta (arutelu)
 3.Parlamendikomisjonide koosseis
 4.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine ***II (hääletus)
  
5.2.Erinevate põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna määruste muutmine ***I (hääletus)
  
5.3.ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (hääletus)
  
5.4.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I (hääletus)
  
5.5.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta ***I (hääletus)
  
5.6.Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)
  
5.7.Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
5.8.Teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvad tollimaksud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.9.ELi-USA lennutranspordileping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.10.ELi ja Šveitsi vaheline kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.11.ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.12.ELi ja Kasahstani vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (hääletus)
  
5.13.Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe mandaadi pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.14.ELi kodakondsuse 2017. aasta aruanne ja kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus (hääletus)
  
5.15.Digitaalkaubanduse strateegia loomine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Olukord Afganistanis (arutelu)
 11.Rohingjade olukord (arutelu)
 12.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne - Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne - Alaline struktureeritud koostöö – Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika uus peatükk (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Iraani tuumakokkulepe (arutelu)
 15.USA presidendi Trumpi teadaanne Jeruusalemma tunnustamise kohta Iisraeli pealinnana (arutelu)
 16.Rändajate olukord Liibüas (arutelu)
 17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (arutelu)
 18.Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (arutelu)
 19.Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe mandaadi pikendamine
Protokoll (176 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (50 kb) Nimelise hääletuse tulemused (465 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (25 kb) Nimelise hääletuse tulemused (50 kb)    
 
Protokoll (264 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (424 kb) Nimelise hääletuse tulemused (766 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika